Programmaverantwoording

Bestuur en dienstverlening

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

- Thema Publiekszaken
- Thema Bestuur (Algemeen en Dagelijks)
- Thema Openbare Orde en Veiligheid

Lasten

Begroot € 7.015.962
Gerealiseerd € 6.059.332
Afwijking € 956.630
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31