Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Nieuwkoop van toepassing zijnde regelgeving: Algemeen WNT maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor gemeente Nieuwkoop is € 209.000 Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2021 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

E.R. van Holthe

G.G.G. Slooters

Functie

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Individueel WNT-maximum

               € 209.000

                     € 209.000

Bezoldiging 2021

Beloning, incl. belastbare onkostenvergoedingen

                 € 89.776

                     € 119.927

Beloningen betaalbaar op termijn

                 € 16.527

                      € 22.248

Subtotaal

               € 106.303

                     € 142.175

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen

-

-

Totaal bezoldiging

              € 106.303

                     € 142.175

Bezoldiging 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1  - 31/12

                   1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

                              1,0

Beloning, incl. belastbare onkostenvergoedingen

                 € 86.118

                     € 113.416

Beloningen betaalbaar op termijn

                 € 20.642

                     € 27.075

Totaal

               € 106.760

                     € 140.491

Er zijn in 2021 geen topfunctionarissen werkzaam geweest zonder dienstbetrekking.

De inkomens laten ten opzicht van 2020 geen noemenswaardige mutaties zien.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31