Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nieuwkoop heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, beheer en onderhoud. Voor een groot deel van deze kapitaalgoederen is een reserves en voorzieningen in beheer. Het merendeel van de voorzieningen is ingesteld voor de financiering van de verschillende beheerplannen. De beheerplannen worden periodiek (4 jaarlijks) geactualiseerd en vastgesteld. De stortingen en onttrekkingen worden hierop aangepast.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31