Jaarrekening

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Nr

Programma

Soort

B2021

W2021

Toelichting

1

Ruimtelijke ontwikkeling

toevoeging reserve

-

-

onttrekking reserve

-

-

2

Ruimtelijk beheer

toevoeging reserve

€ 650

€ 650

Reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut

onttrekking reserve

-

-

-

3

Sociaal domein

toevoeging reserve

-

-

onttrekking reserve

€ -384

€ -384

Reserve Dekking kapitaallasten:
Peuterspeelzaal 't Rakkertje,
School Buytewech;
School Antonius Noorden.

4

Bestuur en dienstverlening

toevoeging reserve

-

-

-

onttrekking reserve

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

toevoeging reserve

-

-

-

onttrekking reserve

€ -60

€ -60

Bijdrage kapitaallasten huisvesting KCC en klimaatbeheersingsinstallatie.

6

Algemene Dekkingsmiddelen

toevoeging reserve

-

-

-

onttrekking reserve

-

-

-

Saldo structurele posten 

€ 206

€ 206

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31