Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Inleiding
In de jaarrekening is conform artikel 10 en 26 van het BBV een paragraaf Lokale Heffingen opgenomen.
De paragraaf bevat:

  • Inkomsten uit de lokale heffingen
  • Beleid ten aanzien van de lokale heffingen
  • Kostendekkendheid
  • Lokale lastendruk
  • Het kwijtscheldingsbeleid
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31