Programmaverantwoording

Ruimtelijk beheer

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

- Milieu
- Beheer openbare ruimte

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 29.400
Gerealiseerd € 19.479
Afwijking € 9.921
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31