Home

Bijlagen

Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2021

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2021

Werkelijk 31-12-2021

Restant
31-12-2021

8060101

Voorb.kred.warmtenet Schoterh

0,00

0,00

8060102

Warmtenet Schoterhoek II

1.408.000

893.824,00

182.430,23

711.393,77

8140166

Vrijverval riolering 2019

425.000

392.683,00

405.093,13

-12.410,13

8140167

Hoofdgemaal bouwkundig 2019

120.000

64.279,00

7.805,00

56.474,00

8140168

Hoofdgemalen 2019

350.000

66.992,00

101.333,82

-34.341,82

8140169

Minigemalen 2019

168.000

20.001,00

8.953,10

11.047,90

8140170

Stelpost hemelgrondwater 2019

100.000

35.960,00

0,00

35.960,00

8140172

Hoofdgemaal bouwkundig 2020

50.000

50.000,00

62.049,00

-12.049,00

8140173

Hoofdgemaal mech.electr.2020

135.000

135.000,00

9.984,00

125.016,00

8140174

Minigemalen 2020

167.800

167.800,00

174.382,88

-6.582,88

8160103

Aanschaf grasmaaimachine (8) TORO

90.000

90.000,00

80.500,00

9.500,00

8160104

Autologic 2013/2014

30.000

30.000,00

0,00

30.000,00

8160105

Vervangen Nissan VR-592-D

26.000

26.000,00

0,00

26.000,00

8160200

Grond Papeneiland

24.070

24.070,00

27.245,96

-3.175,96

8160202

Inrichting Papeneiland

159.388

60.793,00

2.248,75

58.544,25

8160203

Container Papeneiland

12.100

12.100,00

0,00

12.100,00

8260300

Ashram civieltechniek

1.121.695

400.291,00

10.214,59

390.076,41

8330305

Voorb.krd.dijkkavels Noordeinde

50.000

50.000,00

0,00

50.000,00

8530636

Verv. Ford, 7-VSX-01, nu Fuso C 55-BRD-4

28.614

28.614,00

31.155,30

-2.541,30

8570201

Sporthal Ter Aar (voorber.krediet)

101.185

101.185,00

0,00

101.185,00

8570302

IKC Zevenhoven

504.333

215

290.010,34

-289.795,34

8570304

IKC Ter Aar (B)

8.025.977

8.025.977,00

8.083.568,18

-57.591,18

8570310

IKC Terr Aar inrichting

495.000

495.000,00

275.769,47

219.230,53

8620516

Mobiele telefoon (afs 2 jr)

100.000

22.999,00

0,00

22.999,00

8620517

Diverse projecten I&A ( 5 jr)

53.000

53.000,00

903,98

52.096,02

8110132

Ruimtelijk plan Dorpspl Noorde

340.000

49.858,00

15.689,71

34.168,29

8110141

Noordeinde, dijklichaam N231 t/m Dorpsstraat ZH (afs 36 jr)

600.000

600.000,00

0,00

600.000,00

8110142

Ter Aar Muraltstr, v.Schravendijkstr, v.Heusdenstr, Pr. Marijkestr (afs 72)

625.000

625.000,00

0,00

625.000,00

8110143

Herstel Jonge Zevenhovenseweg (afs 36 jr)

913.000

913.000,00

0,00

913.000,00

8110213

2021 - Kunstwerken beton 55 jaar

22.848

22.848,00

24.413,40

-1.565,40

8110304

OV armaturen (BHP2020)

106.925

69.804,00

40.800,01

29.003,99

8110305

OV masten (BHP2020)

288.000

176.382,00

52.037,20

124.344,80

8150208

Beschoeiing hout (afs 30 jr)

101.000

100.741,00

100.741,00

0,00

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8060101

Het warmtenet onder Schoterhoek II is gerealiseerd en in 2021 in gebruik genomen. Het voorbereidingskrediet kan worden afgesloten.

8060102

Het warmtenet onder Schoterhoek II is gerealiseerd en in 2021 in gebruik genomen. Het krediet kan worden afgesloten. Een deel van de kosten (onderhoud en energie voor de eerste vijf jaar) was in het krediet opgenomen, maar zal vanuit de exploitatiebegroting worden betaald. Dit kan worden gedekt vanuit de reserve Duurzaamheid die normaal een deel van de afschrijving van dit krediet zou dekken. In de Voorjaarsnota wordt dit (budgettair neutraal) verwerkt. 

8140166

Afgerond, meerkosten door onvoorziene omstandigheden

8140167

Afgerond, voordeel in relatie tot nadeel 8140168

8140168

Afgerond, nadeel in relatie tot voordeel 8140167

8140169

Afgerond, voordeel in relatie tot nadeel 8140174

8140170

Restant stelpost niet benodigd

8140172

Afgerond, nadeel in relatie tot voordeel 8140173

8140173

Afgerond, voordeel in relatie tot nadeel 8140172

8140174

Afgerond, nadeel in relatie tot voordeel 8140169

8160103

Investering afsluiten

8160104

Investering afsluiten

8160105

Investering afsluiten

8160200

Grond overgedragen, door dubbele notariskosten overschrijding

8160202

Project afgerond met aanbestedingsvoordeel

8160203

Project afgerond met aanbestedingsvoordeel

8260300

De werkzaamheden rondom het nieuwe Ashram College zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. 

8330305

Dit voorbereidingskrediet betreft drie uit te geven bouwkavels, waarvan bebouwing pas in 2029 is voorzien. Het krediet kan daarom voorlopig worden afgesloten.

8530636

Investering afsluiten

8570201

Het IKC in Ter Aar is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met de kredieten 8570301 en 8570304, de realisatie van het IKC de Vaart laat over het geheel een positief eindsaldo zien.

8570302

Het IKC in Zevenhoven is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met het krediet 8570303, de realisatie van het IKC 7hoven laat over het geheel een positief eindsaldo zien.

8570304

Het IKC in Ter Aar is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met de kredieten 8570201 en 8570301, de realisatie van het IKC de Vaart laat over het geheel een positief eindsaldo zien.

8570310

Dit krediet kan voordelig worden afgesloten.

8620516

De mobiele telefoons zijn vervangen. de kosten per telefoon waren lager als geraamd. Deze investeringsrekening kan worden afgesloten (restant bedrag 22.999,-).

8620517

Het project om de Makelaar Gegevens in de hosting onder te brengen is in 2020 verantwoord op de exploitatie, omdat deze geen investering betreft.
Het project GT Connect is door de VNG ingetrokken
Deze investeringsrekening kan worden afgesloten (restant bedrag € 52.000,-).

8110132

Project afgerond met aanbestedingsvoordeel

8110141

Investering is vervallen conform wegenbeheerplan

8110142

Investering is vervallen conform wegenbeheerplan

8110143

Investering is vervallen conform wegenbeheerplan

8110213

Werk afgerond met minimale overschrijding

8110304

Werk afgerond met aanbestedingsvoordeel

8110305

Werk afgerond met aanbestedingsvoordeel

8150208

Afgerond

 

Overzicht investeringen die per 31 december 2021 langer dan 2 jaar openstaan

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2021

Werkelijk 31-12-2021

Restant
31-12-2021

8040300

Modernisering GBA (2013)

60.000

37.419

0,00

37.419

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8040300

Het project modernisering GBA is door de overheid wel stop gezet, maar de verplichtingen die we aangegaan zijn voor wat betreft I-burgerzaken lopen gewoon door.

 

Overzicht investeringen die van 2021 doorlopen naar 2022

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2021

Werkelijk 31-12-2021

Restant
31-12-2021

8110150

Onkruidbestrijdingsmachine

25.000

25.000,00

0,00

25.000,00

8140171

Vrijverval riolering 2020

464.106

464.106,00

43.643,44

420.462,56

8140175

Stelpost hemel/grondwater

50.000

50.000,00

0,00

50.000,00

8140176

Vrijvervalriolering 2021

1.088.347

1.088.347,00

276.255,80

812.091,20

8140177

Gemalen (BK+ME) 2021

185.070

185.070,00

0,00

185.070,00

8140178

Pompunits (BK+ME) 2021

231.713

231.713,00

123.741,20

107.971,80

8140179

Randvoorzieningen 2021

95.454

95.454,00

22.606,00

72.848,00

8140180

Klimaatmaatregelen

180.020

180.020,00

0,00

180.020,00

8140181

Uitbreiding grondwatermeetnet (overig)

80.000

80.000,00

69.669,00

10.331,00

8160106

Vervangen Nissan VR-593-D

26.000

26.000,00

0,00

26.000,00

8160110

Groen Bovenwijks Driekoppenland NRD

308.025

308.025,00

263.393,69

44.631,31

8160110

Speelplaatsen Bovenwijks Driekoppenland NRD

8160110

Fietspad naar Molendijk (Bovenwijks Driekoppenland) NRD

8160201

Aanleg Papeneiland

772.150

465.910,00

27.958,42

437.951,58

8280102

Warmtepomp zwembad

115.000

115.000,00

0,00

115.000,00

8330301

Voorb.krd.herontw.Ashram

445.381

445.381,00

286.727,44

158.653,56

8330302

Voorb.krd.Teylersplein II

200.000

195.456,00

122.852,62

72.603,38

8330303

Voorb.krd.Vrouwenakker

150.000

120.849,00

144.614,19

-23.765,19

8330304

Voorb.krd.schoolloc.Noordeinde

508.537

508.537,00

240.048,94

268.488,06

8330306

Voorb.krd. Vlinderlocatie

200.000

198.296,00

67.407,13

130.888,87

8330310

Grondruil Vrouwenakker West

190.000

190.000,00

184.317,07

5.682,93

8570301

Ontwikkeling Brede school TA

1.021.386

440.524,00

168.330,59

272.193,41

8570303

IKC Zevenhoven (B)

2.911.724

2.911.724,00

2.080.416,93

831.307,07

8570312

IKC Langeraar (voorbereidingskrediet)

1.191.000

1.191.000,00

33.951,25

1.157.048,75

8570313

IKC Woerdense Verlaat (voorbereidingskrediet)

621.000

207.000,00

0,00

207.000,00

8620518

Overige investeringen 2021 (5 jaar)

57.500

57.500,00

35.042,56

22.457,44

8620519

Laptops voor specifieke doeleinden 2021

50.000

50.000,00

2.070,64

47.929,36

8620520

Overige investeringen 2021 (7 jaar)

25.000

25.000,00

0,00

25.000,00

8620521

Laptops Elite X360

400.000

400.000,00

0,00

400.000,00

8630105

Doorontw. gemeentekantoor TA

200.000

16.968,00

3.414,43

13.553,57

8630106

Meubilair 2020

20.000

10.405,00

6.627,72

3.777,28

8630107

Meubilair 2021

25.000

25.000,00

0,00

25.000,00

8630200

Huisvesting GW, grond

846.000

41.000,00

0,00

41.000,00

8630201

Huisvesting GW, bouwk.kosten

2.186.005

1.981.749,00

1.928.012,78

53.736,22

8630202

Huisvesting GW, install kst

927.986

927.986,00

756.811,60

171.174,40

8630203

Huisvesting GW, civiel tech ks

238.467

238.467,00

20.084,00

218.383,00

8630204

Huisvesting GW, inrichting kst

123.130

123.130,00

70.294,00

52.836,00

8630205

Huisvesting GW, duurzaamheidsm

159.500

159.500,00

0,00

159.500,00

8110126

Rotonde Aardamseweg/Westkanaalw

2.000.000

1.822.432,00

61.713,83

1.760.718,17

8110138

TA, Venenbuurt

600.000

595.260,00

18.475,50

576.784,50

8110139

NRD De Kuil fase 1

950.000

511.832,00

246.796,16

265.035,84

8110144

2021 - Hoekse Aarkade-Schilkkade

74.512

74.512,00

0,00

74.512,00

8110145

2021 - Vijverhofpad

28.094

28.094,00

0,00

28.094,00

8110146

2021 - Dijkverzwaring Westveensekade

181.614

181.614,00

0,00

181.614,00

8110148

2021 - Vogelenbuurt

538.070

538.070,00

357046,42

181.023,58

8110149

2021 - Harsweg rijbaan

131.852

131.852,00

0,00

131.852,00

8110212

2021 - Kunstwerken hout 35 jaar

395.663

395.663,00

146469,05

249.193,95

8110214

2021 - Duikers 80 jaar

133.042

133.042,00

390,5

132.651,50

8110306

OV Masten

155.000

155.000,00

6650

148.350,00

8110307

OV Armaturen

138.450

138.450,00

0,00

138.450,00

8150205

Dam-en schottenbesch.(BHP2020)

114.925

102.015,00

13309

88.706,00

8150207

Damwand hout Gemeentevaart (afs 50 jr)

122.400

122.400,00

0,00

122.400,00

8150209

Beschoeiing meijepad Noord (afs 30 jr)

33.000

32.500,00

0,00

32.500,00

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8110150

Machine is in bestelling

8140171

In uitvoering, Venenbuurt TA en Gerberastraat NRD, afronding 2022

8140175

Uitvoering 2022/2023

8140176

In uitvoering, Nieuwveenseweg, Noordeinde, Vogelenbuurt TA

8140177

Uitvoering 2022

8140178

Uitvoering 2022

8140179

Uitvoering 2022

8140180

Uitvoering 2022, aanleg HWA riool Harsweg

8140181

Afronding peilbuizen in 2022

8160106

Nieuw voertuig is in bestelling

8160110

Afronding groenvoorzieningen in maart 2022

8160110

8160110

8160201

Project afgerond, afhandeling subsidies in 2022

8280102

is onderdeel heroverweging toekomst zwembad

8330301

Op 3 februari 2022 heeft de raad besloten dit voorbereidingskrediet per 1 maart 2022 af te sluiten en per genoemde datum de grondexploitatie Lindelaan te openen en daarbij de gemaakte voorbereidingskosten ten laste te brengen van deze grondexploitatie.

8330302

De raad zal in juli 2022, gelijktijdig met het  bestemmingsplan Teylerspark II, een voorstel om een grondexploitatie te openen worden voorgelegd. De voorbereidingskosten worden dan ten laste gebracht van deze grondexploitatie.

8330303

Het voorbereidingskrediet voor deze locatie komt beschikbaar over verschillende jaarschijven. Voor 2022 stond het laatste bedrag van € 100.000 begroot. In 2021 is de ontwikkeling en de besteding van het voorbereidingskrediet sneller gegaan dan geraamd en is al een klein voorschot genomen op het bedrag van 2022. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 wordt ingezet op een tenderprocedure waarbij op basis van een visie een ontwikkelaar wordt geselecteerd. De ontwikkelaar dient zelf een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan op te stellen en zal ook worden opgedragen de locatie bouw- en woonrijp te maken. De verwachting is dat na het doorlopen van de tender een aanvullend voorbereidingskrediet zal worden aangevraagd dan wel een grondexploitatie zal worden geopend voor deze ontwikkeling. Op dat moment is er ook meer duidelijkheid over het verdienpotentieel van deze locatie. 

8330304

De raad zal in juli 2022, gelijktijdig met het  bestemmingsplan project Noordeinde, een voorstel om een grondexploitatie te openen worden voorgelegd. De voorbereidingskosten worden dan ten laste gebracht van deze grondexploitatie.

8330306

Besteding van dit krediet verloopt conform raming.

8330310

De grondruil en de werkzaamheden die daaraan verbonden waren is vrijwel afgerond, er komt nog een laatste factuur. Het krediet kan aan het eind van 2022 worden afgesloten.

8570301

Het IKC in Ter Aar is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. We verachten nog enkele facturen maar daarna kan ook dit krediet worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met de kredieten 8570201 en 8570304, de realisatie van het IKC de Vaart laat over het geheel een positief eindsaldo zien.

8570303

Het IKC in Zevenhoven is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. We verachten nog enkele facturen maar daarna kan ook dit krediet worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met het krediet 8570302, de realisatie van het IKC 7hoven laat over het geheel een positief eindsaldo zien. 

8570312

De voorbereiding van de realisatie van het nieuwe IKC in Langeraar is gestart. Het zal nog een aantal jaren duren voordat het IKC is afgerond en in gebruik genomen kan worden.

8570313

De voorbereiding van de realisatie van het nieuwe IKC in Woerdense Verlaat is gestart. Het zal nog een aantal jaren duren voordat het IKC is afgerond en in gebruik genomen kan worden.

8620518

De vervanging van de WIFI accespoints heeft plaatsgevonden. (€ 35.000,-) Afschrijving hierover moet starten.
Aanpassingen aan de ICT ruimte hebben nog niet plaatsgevonden in afwachting van uitspraken over de huisvesting.

8620519

Restant bedrag betreft de vervanging dockingstations, dit loopt gelijktijdig met de vervanging laptops.

8620520

€ 15.000,- Bedrag is gereserveerd voor presentatiescherm nieuwe raadszaal.
Offertetraject hiervoor loopt.
€ 10.000,- is gereserveerd voor vervanging van de UPS-en, vervanging is nog niet gerealiseerd in afwachting van advies over huisvesting.

8620521

Betreft vervanging van de laptops. De bedoeling was de vervaging onderdeel uit te laten maken van
de VNG aanbesteding GT End User Devices. Deze aanbesteding is door de VNG last minute
ingetrokken waardoor de gemeente Nieuwkoop zelf een nieuwe raamovereenkomst dient aan te
besteden. De vervanging van de laptops is daardoor 1 jaar uitgesteld. (zie ICT Beheerplan).

8630105

Het laatste onderdeel van de doorontwikkeling is een toegangszuil in de ontvangsthal in Ter Aar. De eerste fase wordt begin 2022 afgerond en opgeleverd. Afhankelijk van de ervaringen met het gebruik wordt optioneel een 2e fase ontwikkeling uitgevoerd.

8630106

In 2022 willen we nog wat aanpassingen aan de vergaderruimtes doen. Daarvoor wordt dit budget ingezet.

8630107

Dit budget is aangevraagd voor kabelmanagement. Het kabelmanagement betreft het verbeteren van de bekabeling in de kantoorruimtes. Het kabelmanagement is gekoppeld aan de vervanging van de vloerdekking in Ter Aar. Dit is uitgesteld naar 2022 en dat geldt dus ook voor het kabelmanagement

8630200

Bijdrage warmtenet wordt begin 2022 verrekend

8630201

Oplevering bouw in maart 2022

8630202

Oplevering bouw in maart 2022

8630203

Oplevering bouw in maart 2022

8630204

Oplevering bouw in maart 2022

8630205

Oplevering bouw in maart 2022

8110126

Werk afgerond, financiële afronding begin 2022

8110138

In uitvoering, afronding 2022

8110139

In uitvoering, afronding 2022

8110144

Uitvoering in 2022, afhankelijk van hoogheemraadschap

8110145

Uitvoering in 2e kwartaal 2022

8110146

Uitvoering in 2022, afhankelijk van hoogheemraadschap

8110148

In uitvoering, afronding 2022

8110149

Uitvoering in 1e kwartaal 2022

8110212

In uitvoering, afronding 2022

8110214

In uitvoering, afronding 2022

8110306

In uitvoering, afronding 2022

8110307

In uitvoering, afronding 2022

8150205

Beschoeiing Zuideinde NKP 2022

8150207

In voorbereiding, afhankelijk van provincie

8150209

In voorbereiding, afhankelijk van provincie

 

VOORZIENINGEN

Stand 31-12-2020

Stortingen

Onttrek-kingen

Stand 31-12-2021

Voorzieningen voor verplichtingen,

verliezen en risico's

V001 Wethouderspensioen

477

0

-61

416

V005 Wachtgeld wethouders

114

33

-22

125

V007 Personeel ISDR

59

0

-44

15

V008 Afgesloten grondexploitaties

1.356

424

-799

981

V027 Voorwegzone

828

0

0

828

V028 Voormalig personeel

55

10

0

65

V029 Flexibel meerjaren progr. R&V

289

0

0

289

V031 Tijdelijke woningbouw

324

-15

309

Totaal voorzieningen voor verpl. e.d.

3.502

467

-941

3.028

Stand 31-12-2020

Stortingen

Onttrek-kingen

Stand 31-12-2021

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

V011 Onderhoud gem. gebouwen

536

322

-178

680

V013 Speelvoorzieningen

20

159

-30

149

V015 Onderhoud wegen

8.612

1.597

-440

9.769

V016 Onderhoud civiele kunstwerken

1.043

207

-116

1.134

V017 Onderhoud waterpartijen en baggeren

565

97

-256

406

V019 Nautisch- en vaarwegbeheer

64

25

-8

81

V032 Onderhoud recreatieve voorzieningen

35

13

-25

23

Totaal onderhoudsegalisatievoorz.

10.875

2.420

-1.053

12.242

Stand 31-12-2020

Stortingen

Onttrek-kingen

Stand 31-12-2021

Voorzieningen van derden

verkregen middelen

V026 Egalisatie afvalstoffenheffing

2

90

0

92

Totaal vz van derden verkregen middelen

7.487

397

0

7.884

TOTAAL VOORZIENINGEN

21.864

3.284

-1.994

23.154

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31