Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Begroting
2021 vóór wijziging

Begroting na wijziging
2021

Rekening 2021

Omschrijving programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-17.861

19.616

1.755

-22.304

24.964

2.660

-23.043

23.357

315

Ruimtelijk beheer

-7.685

13.387

5.701

-7.955

14.431

6.476

-8.229

14.750

6.521

Sociaal domein

-5.309

27.755

22.446

-6.187

30.076

23.889

-6.521

29.385

22.863

Bestuur en dienstverlening

-316

5.726

5.410

-316

7.056

6.740

-479

6.099

5.621

Bedrijfsvoering

-338

8.436

8.098

-218

9.051

8.833

-193

9.366

9.173

Subtotaal programma's

-31.509

74.919

43.410

-36.980

85.578

48.599

-38.465

82.958

44.492

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Waarvan:

- Heffing VPB

-

-

-

-

-

-

-

5

5

- Onvoorzien

-

20

20

-

20

20

-

-

-

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-44.441

598

-43.843

-46.844

695

-46.149

-47.286

572

-46.713

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

-433

2.450

-2.221

Toevoeging/Onttrekking aan reserves

Ruimtelijke ontwikkeling

-364

641

277

-1.296

769

-527

-995

913

-82

Ruimtelijk beheer

-74

693

619

-686

650

-37

-442

650

207

Sociaal domein

-853

-

-853

-1.176

-

-1.176

-934

25

-909

Bestuur en dienstverlening

-

-

0

-750

-40

-790

-624

-40

-664

Bedrijfsvoering

-82

-

-82

-203

-

-203

-188

-

-188

Algemene dekkingsmiddelen

-

500

500

-

500

500

-

500

500

Totaal programma's

-1.373

1.834

462

-4.111

1.879

-2.233

-3.183

2.047

-1.136

Gerealiseerde totaal

29

217

-3.357

Voor de overhead: zie 7.1 Uitvoeringsinformatie

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31