Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Het BBV schrijft voor om de kosten van overhead expliciet zichtbaar te maken in de begroting. In Nieuwkoop hebben we dit gedaan door een programma bedrijfsvoering in de begroting op te nemen. Dit heeft tot gevolg dat de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering aan de orde komen bij het programma. De verplichting om een paragraaf Bedrijfsvoering op te nemen is echter niet komen te vervallen. De paragraaf wordt daarom wel opgenomen, maar om te voorkomen dat dezelfde inhoud op twee plaatsen in de begroting voorkomt, verwijzen wij de lezer op deze plek naar programma 5 Bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31