Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Algemeen
De paragraaf weerstandsvermogen in de jaarstukken 2021 is een rapportage op de paragraaf zoals die is opgenomen in de begroting 2021. In de jaarstukken 2021 bestaat de paragraaf uit:

1. Een berekening van de beschikbare middelen om risico's op te vangen, de zogenaamde
beschikbare weerstandscapaciteit.
2. Een inventarisatie van de financiële risico's die de gemeente loopt, de zogenaamde benodigde
weerstandscapaciteit.
3. Een beeld van de financiële positie van de gemeente, weergegeven aan de hand van een
verzameling ratio's.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31