Sociaal domein

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
BG 2021

Nieuwkoop JR 2021

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

Absoluut verzuim (aantal leerplichtige jongeren zonder vrijstelling, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling)

Aantal per 1.000
Inw. 5-18 jaar

0,2 (2017)

2.0 (2020)

2,4 (2020

duo - ingrado

Relatief verzuim
(Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar)

Aantal per 1.000
Inw. 5-18 jaar

16 (2018)

13 (2019)

22 (2019)

duo - ingrado

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,5% (2018)

1,1 (2020)

1,4(2020

duo - ingrado

Niet-wekelijkse sporters

%

45,8% (2016)

46,1 % (2020)

50,5 % (2020)

GGD'en, CBS en RIVM

Banen

Per 1.000 inwoners 15 t/m 74 jaar

610,8 (2019)

508 (2020)

587,5 (2020)

Meerdere bronnen

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

0% (2016)

0% (2019)

1% (2019)

CBS Jeugd

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

72,9% (2019)

71,8% (2020)

69 % (2020)

CBS

Jeugdwerkloosheid

% 16 t/m 22 jarigen

-

1% (2020)

2% (2020)

CBS Jeugd

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder

12.5 (2021)

22.3 (2021)

CBS

Aantal re-integratie-voorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

-

3,7 (2e kwartaal 2021)

11,6 (2e kwartaal 2021)

CBS

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

10,4%

10.3% (tweede half jaar 2020)

10,3% (tweede half jaar 2020)

CBS jeugd

Jongeren met Jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

6,8% (2e halfjaar 2019)

5,6% (2020)

8,5% (2020)

CBS Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

-

0% (2020)

0,7% (2020)

CBS Jeugd

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 1.000 inwoners

65

540 (1ste half jaar 2021

615 ( 1ste half jaar 2021)

CBS MSD WMO

Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per januari 2022

Dashboards

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31