Ruimtelijk beheer

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
BG 2021

Nieuwkoop
JR 2021

Gemeenten weinig stedelijk

Bron

Fijn huishoudelijk restafval

kg/inw

190
(2017)

97,8
(2020)

Geen data
(2019)

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit

%

2,2
(2016)

4,7
(2018)

17,6
(2018)

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 17-02-2022.

Dashboards

Inzamelresultaten huishoudelijk afval 2019 t/m 2021

Inzamelresultaten huishoudelijk afval 2019 t/m 2021

kg/inw

kg/inw

kg/inw

2019

2020

2021

huishoudelijk restafval, niet herbruikbaar

192,2

121,8

120,6

  - fijn restafval

170,3

97,8

99,8

  - grof huishoudelijk afval, niet herbruikbaar

21,9

23,9

20,7

huishoudelijk afval, herbruikbaar

370,2

444,8

412,6

  - gft-afval

120,7 

148,5 

141,7 

- papier

54,2

68,7

67,9

- glas

22,5

27,3

26,5

- textiel

4,7

5,8

5,3

- PMD

17,0

33,7

34,1

  - KCA

1,9 

2,0

2,0 

  - Milieustraat

149,2 

158,8 

135,1 

Totaal huishoudelijk afval

552,4

566,6

533,2

Hergebruikpercentage

64,5

77,2

75,9

Na de invoering van tariefdifferentiatie in 2020 was 2021 een periode van bestendiging. De hoeveelheid restafval per inwoner is met één kilogram afgenomen tot 121 kilogram per jaar (doelstelling 100). Het hergebruik is 76%, 1% lager dan in 2020 (doelstelling 75%).
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner per jaar is wel sterk afgenomen, met 6% tot 533 kilogram. De oorzaak is de invoering van het reserveringssysteem op de Milieustraat. Het aantal bezoekers is met 10.000 afgenomen tot 43.500. In de periode 2017 - 2020 is de hoeveelheid afval op de Milieustraat nog met 38% toegenomen. In 2021 was er voor het eerst een afname met 15%.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31