Sociaal domein

Thema Vrije tijd en cultuur

Realisatie van het beleid

Visie op sport en bewegen
De visie op sport en bewegen is vastgesteld door de raad in juli 2021. De Sportvisie bestaat uit een visiegedeelte en een vijftal uitwerkingsplannen. Deze uitwerkingsplannen zijn in november 2021 aangeboden aan de raad. De uitwerkingsplannen betreffen een gemeentelijk sportpunt, binnensport, subsidies aan voetbal-, hockey- en tennisaccommodaties, een businesscase toekomst zwembad De Wel en bewegen in de openbare ruimte. Voor het traject rondom de subsidies aan de accommodaties voor voetbal, hockey en tennis is onderzoek gedaan door een extern expert en is een uitgebreid participatieproces met de betrokken verenigingen doorlopen.

Sportakkoord
De gemeente is partner in de uitvoering van het Nieuwkoopse Sportakkoord en onderdeel van het kernteam. Er zijn vanuit het Sportakkoord diverse initiatieven in ontwikkeling die sporten en bewegen in onze gemeente stimuleren. Het kernteam heeft vanuit het Sportakkoord budget beschikbaar gesteld voor realisatie van een jeu de boules baan. Daarnaast ligt er een gezamenlijk plan van verschillende verenigingen voor een laagdrempelig kennismakingsaanbod met sport en is er een online platform
voor sport- en cultuuraanbod ingericht.

Sport- en beweegplekken in de openbare ruimte
Juist in Covid-19 tijd is het belangrijk dat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om buiten te sporten. In de VJN is daarom besloten om geld beschikbaar te stellen voor de realisatie van twee openbare sport- en beweegplekken. Deze zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen bij de locatie Speelveen' in Ter Aar en het Teylerspark in Nieuwveen.

Covid-19 Sportaccommodaties
Helaas heeft aanscherping van de Covid-19 maatregelen aan het einde van dit jaar weer geleid tot (gedeeltelijke) sluiting van de gemeentelijke sporthallen, gymzalen en zwembad De Wel. Zwembad Aarweide kon -met beperkingen- in het zomerseizoen open. Er kwamen wel minder bezoekers dan in andere jaren. Voor compensatie van het inkomensverlies en de extra kosten voor aanvullende maatregelen, heeft de gemeente voor zwembad De Wel en zwembad Aarweide een beroep kunnen doen op een specifieke uitkering van het Rijk. Voor 2020 en de eerste helft van 2021 heeft de gemeente deze compensatie al toegekend gekregen. Voor de tweede helft van 2021 doet de gemeente binnenkort ook voor De Wel en Aarweide een beroep op deze uitkering.

Covid-19 subsidie voor ondersteuning maatschappelijke organisaties
In maart heeft de gemeenteraad ingestemd met een subsidieregeling voor het ondersteunen van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld verenigingen op het gebied van cultuur, sport en welzijn) bij de gevolgen van de maatregelen tegen Covid-19. Via deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties in de gemeente een aanvraag doen voor compensatie van een exploitatietekort over 2020 dat is veroorzaakt door de Covid-19 maatregelen. Er zijn voor de tijdelijke subsidieregeling in totaal 15 aanvragen binnengekomen. Op 20 juli 2021 heeft het college tien van deze aanvragen beoordeeld. Drie organisaties hebben een bedrag toegekend gekregen van in totaal €11.988. Zeven organisaties zijn afgewezen, omdat zij niet aan de voorwaarden van de regeling voldeden. De vijf overgebleven organisaties hebben extra informatie moeten aanleveren. Hierop is op 23 november 2021 een besluit genomen en twee organisatie hebben een bedrag van €1971,00 toegekend gekregen. Twee aanvragen zijn afgewezen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden en de laatste organisatie heeft zijn aanvraag ingetrokken.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31